Kūno Statyba

Ar rūkymas turi įtakos sporto salės veiklai ir raumenų augimui?